МАЈСКИ СПОРТСКИ ДАН 20 - 21. МАЈ 2017.

Прво позивно писмо (pdf), пријава за пешачку туру (pdf), друго позивно писмо (pdf)

 

Планинарски савез Србије, Планинарски савез Београда и ПСК „Авала“ позивају вас на

М А Ј С К И    С П О Р Т С К И Д А Н

Околина Авале и планинарски дом „Чарапићев брест“

20. и 21. маја 2017. (субота и недеља)

П Р О Г Р А М

А. Планинарске пешачке туре

Б. Планинарско оријентационо такмичење  за лигу ПС Србије (друго коло) и Првенство Београда (прво коло)

 

В. Турнир у малом фудбалу

REDOVNA IZBORNA SKUPŠTINA PSK "AVALA"

REDOVNA IZBORNA SKUPŠTINA PSK "AVALA" - 1. april 2017. Planinarski dom "Čarapićev brest", Avala - poziv (pdf)

 

Члановима Планинарско-смучарског клуба „Авала“, Београд

На основу чланова 23, 24 и 25 Статута ПСК “Авала“ и одлуке Управног одбора сазивам

Редовну изборну Скупштину ПСК „Авала“

За Скупштину предлажем следећи

Дневни ред

1. Избор радних тела Скупштине

(Радно председништво, записничар, оверачи записника, верификациона комисија и изборна комисија).

2. Извештај Верификационе комисије.

3. Извештај о раду Клуба за период 2013 – 2017. година.

4. Извештај о раду председника Клуба, Начелништва, секција, Комисије за објекте за 2016. годину.

5. Извештај Већа части.

6. Извештај Надзорног одбора.

7. Стратегија развоја ПСК „Авала“ за период 2017 – 2021.

8. Дискусија.

9. Усвајање скупштинских докумената.

10. Давање разрешнице Управном одбору, Надзорном одбору и Већу части.

11. Избор органа друштва: председника који предлаже УО, Надзорног одбора и Већа части.

12. Доношење одлуке о именовању лица за представљање и заступање.

13. Реч гостију

14. Реч новоизабраног председника

Скупштина ће се одржати 1. априла 2017. године (субота), у просторијама планинарског дома „Чарапићев брест“ на Авали са почетком у 13 h.

Молимо чланове Клуба да дођу на Скупштину.

Према Статуту ПСК „Авала“, члан 16 став 10, члан Клуба остварује право гласа и право да бира и буде биран, чланством у Клубу у трајању од три последње године без прекида (плаћена чланарина за 2015, 2016. и 2017. год).

После изборне скупштине Управни одбор и предузеће „Звез турс“ организују дружење са живом музиком и шведским столом на коме се налазе и храна и пиће за 1.000,оо динара по особи.

Председник ПСК „Авала“

Слободан Гочманац

 

 


OKTOBARSKI DANI BEOGRADA 2016.

Oktobarski dani Beograda - 22. i 23. oktobar 2016.

Prvo pozivno pismo (pdf) prijava za marš (pdf), PRAVILNIK o organizaciji planinarskih orijentacionih takmičenja PSS (pdf)

POZIVNO PISMO

Planinarski savez Srbije, Planinarski savez Beograda i PSK „Avala“

pozivaju vas na akciju

„Oktobarski dani Beograda“

22. i 23. oktobar 2016. (subota i nedelјa)

 

PROGRAM

A. XXXIV MARŠ  Spomen park „Jajinci“ – Torlak – rodna kuća vojvode Stepe Stepanovića – Stepin gaj – crkva u Belom Potoku – Higijenska česma – Lovačka česma – Soko – Bavčine - „Avalski toranj“ – spomenik Neznanom junaku – izvor Ladne vode – planinarski dom „Čarapićev brest“ (dužina staze oko 14 km)

B. Noćno planinarsko orijentaciono takmičenje za ligu PS Srbije – „Kup Avale“5. kolo

MAJSKI SPORTSKI DAN - EURORANDO 2016.

Drugo pozivno pismo (pdf)

Prvo pozivno pismo (pdf)

 

Planinarski savez Srbije, Planinarski savez Beograda i PSK „Avala“ pozivaju vas na

M A J S K I    S P O R T S K I   D A N *EURORANDO 2016*

Manifestacija „Eurorando“ je najveći događaj Evropske pešačke asocijacije – ERA.

Organizuje se svakih 5 (pet) godina. Događaj se posvećuje nekoj ekološkoj temi koja je od značaja za prirodu i čovečanstvo. Tema u 2016. godini posvećena je energiji u raznovrsnim oblastima prirode, života, razvoja, održivosti, obnovlјivosti i štedlјivosti.

Planinarski savez Srbije posvećuje „Eurorando 2016“ obeležavanju

160 godina od rođenja Nikole Tesle

Okolina Avale i planinarski dom „Čarapićev brest“

21. i 22. maja 2016.  (subota i nedelјa)

P R O G R A M

A. Planinarske pešačke ture - Eurorando 2016.

B. Orijentiring takmičenje – noćni sprint, prvenstvo Beograda

V. Planinarsko orijentaciono takmičenje  za ligu PS Srbije (drugo kolo) i Prvenstvo Beograda (prvo kolo)

G. Planinsko trčanje; „Otvoreno prvenstvo Avale“

D. Planinski biciklizam „Otvoreno prvenstvo Avale“

Đ. Turnir u malom fudbalu