Planinarstvo

Šta je planinarenje?


Kada se pominje planinarstvo na ovim prostorima obično laici, ali i ogroman procenat članova planinarskih društava misli da je planinarstvo isključivo neka tura na planinu, uspon na neki vrh, šetnja po šumi i sl..

Na primeru nečijeg poznavanja orjentacije obično se zapaža da je on samo veštiji od drugih, te da je pomoću šudnih spravica busole i kompasa naučio da se snalazi u prirodi, pored toga ako je neko iskazao sklonost da se penje po nekoj steni – za njega se kaže da je više hrabar od drugih, ili lud. Otprilike ovim redom nižu se neverovatni primeri nagađanja šta je planinarstvo. Neprekidni niz zabluda i površnosti je poduži. Međutim danas u svetu planinarstva nema nikakvih slučajnosti, sve je već dobro poznato, moguća su samo usavršavanja.

Nažalost svi oni koji se godinama nalaze u planinarskim krugovima, te do sada nisu saznali šta podrazumeva planinarstvo , ili nešto više o planinarstvu, mogu da zahvale ljudima i upravama koja predvode planinarska društva i saveze. Pored ovakvih primera sve je više onih koji su u nekom planinarskom društvu proveli dve godine, pritom napravili desetak šetnji po brdima , a zatim formirali svoja planinarska društva.

Kako se uopšte nešto više o planinarstvu može saznati od tih ljudi.Paradoks je očigledan.

Može se ređi da je planinarstvo za čoveka u današnjem vremenu najzdravija fizička aktivnost koja se odvija u prirodi.

Termin planinarstvo je samo širi pojam za brojne aktivnosti i sportske discipline koje podpadaju pod planinarstvo, a to su:

Razni izleti i ture na lako pristupačne planine, visokogorstvo, speleologiju (pećinarstvo), Gorska služba spasavanja (GSS), Vodička služba, orijentacija, turno-skijanje, planinarske transvenzale, alpinizam i sportsko penjanje.